Chalet Antón

Chalet de Antón

Esta é unha construción levantada nas primeiras décadas do século XX e restaurada no ano 1982.

A fachada principal conta cunha ornamentación nas molduras, liñas de imposta, capiteis e balaustrada no soportal.