Espazos naturais

Procura os espazos naturais por parroquia

O Val

O territorio do "Monte da Lagoa" na parroquia do Val e que conta co espectacular monumento megalítico Pena Molexa atópase no Espazo natural da Costa Ártabra, cen kilómetros de liña costeira coas combinacións paisaxísticas de mar e terra máis espectaculares do arco atlántico: tres rías, arenais xenerosos en ondas e dunas, lagoas litorais e os cantís máis altos de Europa.

Imaxe participante no VI Concurso de Fotografía "Cidade de Narón"
O Val

Narón conta cunhas instalacións adicadas ao deporte do golf, o campo de golf Campomar. Este campo atópase no lugar de Vilacornelle,s/n, 15541 no Val.

Camiño á Lopesa. Imaxe seleccionada no VII Concurso de Fotografía "Cidade de Narón". Autor: Javier Rodríguez Farinas
O Val

As pequenas calas de Casal, Lopesa e Hortiña sitúanse nunha contorna rural, virxe, illado, posúen forma de cuncha e con area branca.